Controlepunten

Controlepunten magazijnkeuringen

Tijdens een keuring van magazijnstellingen en entresolvloeren wordt gekeken naar de technische staat, waarbij o.a. wordt gelet op onderstaande punten.

Overbelasting;
Om overbelasting en/of verkeerde belading te voorkomen dienen draagkrachttypeplaten zichtbaar te worden geplaatst. Indien per vak of sectie van elkaar afwijkende draagvermogens voorkomen, dient dit met een draagvermogenbord of sticker te worden aangegeven. Er dienen in voldoende mate draagkrachttypeplaten aanwezig te zijn, waaruit duidelijk is af te lezen wat het draagvermogen van de stelling is. (minimaal 1 per 7 rijen)

Beschadigde vloeren;
Scheuren en/of verzakkingen van de vloeren kunnen gevaar opleveren voor de stellin­gen.

Aanrijdbescherming;
Er dienen, conform het technische dossier, afdoende aanrijdbeschermers aanwezig te zijn, op de volgende plaatsen (zie NEN 5051, paragraaf 5.7):

- op de hoeken bevindende staanders van gangen, bestemd voor het rijden met een truck;
- bij de aan de gang grenzende staanders van inrijstellin­gen (geen in- of doorrijgang);
- bij onderdoorgangen.

Op de genoemde plaatsen dienen de stellingstaanders zodanig tegen aanrijdin­gen te worden beschermd, dat deze, over een hoogte van 400 mm, niet door een heftruck kunnen worden geraakt. Om praktische redenen dienen zij tevens op eenvoudige wijze vervangen te kunnen worden.

Afstemming van de truck;
De meeste beschadigingen van stellingen ontstaan door aanrijdingen met een hef- of magazijntruck. Oorzaak van deze beschadigingen zijn:
- er wordt verkeerd mobiel intern transportmaterieel ingezet. (in relatie tot de aanwezige gangpadbreedte is bijvoorbeeld de draaicirkel van de truck te groot)
- de chauffeurs zijn onvoldoende opgeleid en/of geïnstrueerd.

Vervormingen;
Visuele controle op (blijvende) vervormingen van stellingen en/of constructies door verkeerde belastingen, zoals:
- doorbuiging liggers;
- doorbuiging inhaakconstructies;
- blijvende vervormingen van legborden en staanders;
- dyna­misch gedrag van de vloer (bijvoorbeeld loslig­gende vloerdelen) bij aanwe­zig­heid van trillingsbron;
- scheefstand staanders.

Borgingen;

Als stellingen met de ruggen aan elkaar gekoppeld zijn moet gecontroleerd worden of de koppelstukken (minimaal 2 stuks) aanwezig zijn. Als liggers en draagarmen via inhaakverbindingen gekoppeld worden, dan moet hier een borging aanwezig zijn. Als de borgingen ontbreken, bestaat het gevaar dat bij het in- of uitslaan van de last de ligger uit de staander getild wordt. Deze borgingen moeten regelmatig gecontroleerd worden op aanwezigheid en goede staat.

Voetplaten;
Voetplaten moeten over het gehele oppervlak in contact zijn met de vloer. Als dit onvoldoende het geval is, dan moeten deze platen onderstopt worden met vulplaatjes dan wel ondersabelt worden met voldoende sterke en krimpvrije mortel.

Afzetplaatsen;
Afzetplaatsen op entresols/verdiepingsvloeren moeten, indien niet in gebruik, altijd dicht zijn ter voorkoming van valgevaar, bijvoorbeeld d.m.v. verschuifbaar hekwerk of een zelfscharnierende poort. Een alternatief kan een ketting zijn, mits deze op voldoende afstand van de rand is aangebracht. Entresols/verdiepingsvloeren moeten verder voorzien zijn van adequate leuningen en een voldoende hoge schoprand van minimaal 150mm hoog.

Maximale oversteek pallets: 

In de NEN norm 15635 zoals deze is uitgegeven in december 2008 is bepaald dat de maximale oversteek van een pallet t.o.v. de stellingdiepte maximaal 5 cm aan de voor- en achterzijde mag zijn. Dat wil zeggen dat pallets van 1200 x 800 mm (europallets) in een stelling van 1100 mm diep geplaatst dienen te worden. Tevens behoren houten pallets op de blokken geplaatst te worden (stevigste gedeelte van de pallet) en niet op de houten latten. In elke ander situatie dient extra ondersteuning van de pallets aangebracht te worden.

Scheefstand staanders: 

Scheefstand in Z-richting van stellingen, (voor-achterwaartse richting) in vol stand, mag maximaal: 1/200 x hoogte zijn.
Scheefstand in X-richting van stellingen, (links - rechts) in vol stand, mag maximaal: 1/200 x hoogte zijn.

In geval van ingebruikname keuring (bij lege stellingen) mogen deze waardes 1/350 zijn.

Meer informatie

Maak vrijblijvend een afspraak voor informatie over het keuren van uw magazijn.

Magazijnkeuring.com

Wij zorgen dat U voldoet aan de wettelijke eisen.

Voorkom onveilige werksituaties en eventuele boetes van de Inspectie SZW.

Magazijnkeuring.com is onderdeel van JuRo Unirek.

Handige links

Contactgegevens

Magazijnkeuring.com /
JuRo Unirek b.v.
De Veken 213
1716 KJ  Opmeer
T. +31 (0) 226 35 4400
E: info@magazijnkeuring.com

Wij zijn van maandag t/m vrijdag
bereikbaar van 08:00 uur tot 17:00 uur.

Magazijnkeuring.com ©2023 | powered by DentalHome

Search